Belastingadvies voor kleine onderneming, eenmanszaak & ZZP-er
Contact: 06-55871051

Financiele Tips

Tips Voor De Ondernemer:

  • Let aan het eind van het jaar op uw investeringen: om voor de investeringsaftrek in aanmerking te komen dient er voor minimaal € 2.300 geïnvesteerd te zijn.
  • Probeer u zakelijke saldi aan het eind van het jaar hoog te houden: dit geeft alleen maar voordelen: een hogere dotatie aan uw fiscale oudedagsreserve is nu mogelijk / u betaalt minder belasting in box 3.
  • Is er sprake van een pensioentekort dan kunt u tot uiterlijk 31 december nog een bedrag afstorten bij een verzekeraar of een bank (banksparen) (neem voor nadere info contact met ons op!)

Tips Voor De Particulier:

  • Bent u van plan elk jaar aan een instelling als b.v. het Leger des Heils een gift te verstrekken denkt dan eens aan het opstellen van een (notariële) akte van schenking: het gehele bedrag wordt dan b.v voor een periode van 5 jaar aftrekbaar.

Wist u...

...dat door het zakelijk inzetten van uw privé auto ook BTW teruggevorderd kan worden.